Umístění koupacího sudu

Zamyslete se, kam koupací sud na své zahradě umístíte a zkuste si odpovědět na některé otázky:

  • Chcete, aby se stal koupací sud dominantou Vaší zahrady nebo aby raději splynul s okolím?
  • Chcete mít z koupacího sudu pěkný výhled a chcete aby bylo vidět Vás?

Další důležité faktory

  • Spaliny vycházející z kouřovodu Vašeho koupacího sudu by neměly obtěžovat Vás, ale ani Vaše okolí.
  • Zvažte, zda dokážete Váš koupací sud na plánovaném místě napustit vodou, ale i vodu bezpečně vypustit.
  • Nedoporučujeme umisťovat koupací sud na větrná místa.


Pozemková připravenost pro koupací sud

Podklad pod Vaším koupacím sudem musí být stabilní a hlavně vodorovný. Koupací sud napuštěný vodou váží od 2000kg do 5000kg (dle průměru). Doporučujeme kamenivo v dokonalé rovině, jemný štěrk a kulatou podložku pod koupací sud z extradurovaného polystyrenu. Ideálem pak je udusaná struska a vodorovně položená zámková dlažba.

Jelikož vyrábíme naše koupací sudy z kvalitních nerezových materiálů a to i včetně dna, nemusí být kolem našeho výrobku žádné větrací mezery.

Zákazníkům, kteří si chtějí zapustit svůj koupací sud do země, nabízíme prodej koupacího sudu bez dřevěného obložení.  Tito zákazníci musí zajistit dostatečně velký výkop s betonovým dnem tl. nejméně 15cm vyztuženým dráty do betonu průměru nejméně 8mm a kvalitní obezdění koupacího sudu v zemi se zachováním dilatační mezery 3mm mezi stěnou koupacího sudu a zdivem. Mezeru lze vyplnit Mirelonem 2mm, pro lepší izolaci.

Nezapomeňte prosím na přístupy k výpusti vody z koupacího sudu a na přístup k přikládacím a popelníkovým dvířkům.

Doporučujeme aby jste se  v případě zapouštění koupacího sudu do země obrátili na odbornou stavební firmu.